Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jan 21, 2020

De Afrikaanse varkenspest in Zuidoost-Azië heeft mondiale invloed op vrijwel alle vleesmarkten, zo ook de markt voor vleespluimvee. RaboResearch Senior Animal Protein Analyst Nan-Dirk Mulder schetst een beeld van de internationale ontwikkelingen en Sectorspecialist Pluimvee Jeroen van den Hurk geeft aan welke invloed dat heeft op de Nederlandse pluimveehouderijsector.