Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Mar 17, 2020

Op de juiste tijd en plaats, en in de juiste hoeveelheid de juiste behandeling aan het gewas geven. Dat is in het kort precisielandbouw. Gea Bakker, sectorspecialist akkerbouw en Stefan van Merrienboer, analyst food en agribusiness vertellen in deze podcast wat deze aanpak kan betekenen voor akkerbouwers en welk...


Mar 5, 2020

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de internationale sierteelt. Arne Bac en Lambert van Horen geven in deze podcast de stand van zaken weer over het Floriculture Sustainability Initiative en andere duurzaamheidsinitiatieven in de sierteelt. Daarnaast geven ze inzicht hoe de bank hier mee omgaat en...


Feb 18, 2020

De buxusmot en buxusschimmel hebben de afgelopen tien jaar geleid tot een forse krimp van het geteelde areaal buxus in Nederland. Inmiddels heeft de sector ingespeeld op deze lagere vraag en is de prijsvorming – na een periode van daling – stabieler doordat het overschot van de markt is. Toch zijn er binnen...


Feb 6, 2020

Aan klimaattafels werd in 2018 en 2019 volop gesproken over de uitvoering van het Parijse klimaatakkoord. Zo ook voor de klimaattafel landbouw & landgebruik. Cees van den Bos, projectmanager klimaat F&A, en Marjan van Riel, senior strategist F&A, leggen uit wat de achtergronden zijn van het klimaatakkoord, welke...


Jan 21, 2020

De Afrikaanse varkenspest in Zuidoost-Azië heeft mondiale invloed op vrijwel alle vleesmarkten, zo ook de markt voor vleespluimvee. RaboResearch Senior Animal Protein Analyst Nan-Dirk Mulder schetst een beeld van de internationale ontwikkelingen en Sectorspecialist Pluimvee Jeroen van den Hurk geeft aan welke invloed...