Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jun 15, 2021

2020 was een bewogen jaar in de Nederlandse champignonteelt door de verkoop van de grondstoffencoöperatie. Hoe staat de sector er nu voor, wat is het perspectief voor de komende jaren, welke ondernemers blijven hierin actief? In deze podcast gaan Rene Gomersbach en Lambert van Horen in op deze vragen.


Jun 1, 2021

De visserij ziet veel uitdagingen op zich af komen. Windmolenparken op de Noordzee, het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de coronagevolgen voor de visconsumptie. Gea Bakker en Koen Klaassen, allebei lid van het Expertiseteam Visserij van de Rabobank geven hun kijk op deze thema’s.


May 18, 2021

Goedkoop fruit telen is te duur. Zo luidt een recente Rabobankstudie over ontwikkelingen in de Nederlandse hardfruitsector op weg naar 2030. Cindy van Rijswick en Arne Bac geven antwoord op een aantal prikkelende vragen.


May 4, 2021

Peulvruchten hadden in het verleden een belangrijke rol in het akkerbouwplan. Kunnen peulvruchten deze rol weer gaan vervullen nu de aandacht steeds meer uitgaat naar het telen van plantaardige eiwitten? Gea Bakker en Stefan van Merrienboer geven een update.


Apr 20, 2021

De glastuinbouw in België. Wat maakt de bedrijven daar succesvol en hoe kijken ze naar de ontwikkelingen in Nederland? In deze podcast geeft Ruud Matthijssen, accountmanager bij Rabobank met een aantal Belgische glastuinbouwklanten hier zijn kijk op.