Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jun 26, 2018

De Europese pluimveesector presteert goed, het aanbod van levende kuikens is krap en de markt van veevoergrondstoffen is sterk in beweging. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse pluimveehouder?

Hoe de sector ontwikkeld en waar het komend half jaar kansen liggen worden in deze podcast toegelicht. Wilt u de gehele pluimvee-update lezen, ga dan naar www.rabobank.nl/kennis.