Preview Mode Links will not work in preview mode

Rabo Food en Agri Nederland

 

Rabobank is een coöperatieve bank met een diepgewortelde positie en kennis over de Food en Agribusiness. Onder andere door het delen van kennis willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de strategie  'Growing a better world together'.

Jan 7, 2020

In oktober publiceerde Rabobank een nieuwe visie op de melkveesector. In deze podcast vertellen Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij en Richard Scheper, zuivelanalist, hoe de visie is ontvangen en wat de belangrijkste updates en inzichten zijn. Het volledige visiebericht lees je terug via rabo.nl/melkveevisie.